Colix Personal | Colix Systems

Colix Personal

Colix Personal är en produkt som vänder sig till företag som vill ha en modern och effektiv lösning på sin internkommunikation. Produkten är framförallt fördelaktig när verksamhet bedrivs på olika fysiska platser.

Colix Personal

Colix Personal är en flexibel produkt där du har stora möjligheter att själv välja vilken typ av innehåll och funktionalitet du vill använda dig av.

Exempel på innehåll i Colix Personal:

Personalhandbok

Lagring och tillhandahållande av företagets personalhandbok. På detta sättet kan personalen när som helst söka upp vad som gäller för exempelvis löneförhandling på företaget.

Nyhetsflöde

Ett internt nyhetsflöde med information om exempelvis företagsnyheter som nya affärer, nyanställningar, inbjudan till kickoffer, utbildningar, gemensamma aktiviteter. Nyheter går att göras från såväl redigeringsläget som direkt från mobilen.

Ledighetsansökan

Formulär för att hantera till exempel ledighetsansökningar, sjukanmälningar och VABB. Det är även möjligt för utvalda personer att ge återkoppling på exempelvis en ledighetsansökan genom att bevilja/icke bevilja.

Incidentrapportering

Formulär för att hantera incidentrapportering såsom avvikelserapporter.

Mötesprotokoll mm

Mallar för exempelvis mötesprotokoll och lagring av skrivna protokoll, som närsomhelst kan nås av alla med behörighet.

Med Colix Personal har vi samlat all intern information och gjort den tillgänglig för vår personal. Här finns exempelvis vår personalhandbok, internt nyhetsflöde och protokoll från möten. Här finns också formulär för exempelvis ledighetsansökan, tillbudsrapportering samt medarbetarundersökning.

Anna Nordqvist, Aqua Expert, Växjö

Pris från 995:-/mån

Colix Personal finns i olika varianter beroende på vilken omfattning av systemet som önskas. Kontakta oss via formuläret nedan eller på info@colix.se för mer information.

Frågor & svar

Ja! De interna delarna kan vi dölja med hjälp av användarbehörighet. Varje medarbetare får då ett personligt inlogg till appen.
Du/ni som administratörer kan logga in i vårt redigeringsläge och fritt ändra i ert innehåll.
Ja, det går att återkoppla till personen i fråga.

Kontakta oss gärna!

Scroll to Top

Nyfiken på vad som händer på Colix?

Registrera dig till vårt nyhetsbrev!