Digitalt arbetsmiljöarbete

Sameffekt är experter när det kommer till arbetsmiljöarbete. De tar tillsammans med sina kunder fram ett ledningssystem för systematiskt arbetsmiljöarbete som alltid är baserat på praktisk erfarenhet och teoretiska kunskaper. Under 2021 påbörjades ett samarbete mellan Colix och Sameffekt som lett fram till att Sameffekt idag är en Colix partner. Det innebär att Colix har digitaliserat Sameffekts verksamhet och tillsammans står vi idag bakom produkten Sameffekt Online. På så sätt är både innehåll och kompetens och tekniskt kunnande på plats i en applösning.

Vi har intervjuat Theresia Freitag, VD för Sameffekt om samarbetet.

 

Vad är Sameffekt Online och hur skiljer tjänsten sig från Sameffekts vanliga tjänster?
Sameffekt Online är en app som förenklar ditt systematiska arbetsmiljöarbete. Arbetsgivaren och de anställda har i appen tillgång till information, mallar för riskbedömning, checklistor och arbetsmiljöplaner, lagtext med mera, var de än befinner sig.

Hur utvecklade ni tjänsten tillsammans med Colix?
Efter ett uppstartsmöte då Colix fick ta del av vårt material och våra önskemål och behov togs appen fram. Appen Sameffekt Online är i ständig utveckling där vi justerar och gör förbättringar allt eftersom. På så sätt har vi en produkt som är ständigt aktuell och uppdaterad.

Varför valde ni att digitalisera en del av er verksamhet? Och vilka effekter har ni sett av detta?
Vi på Sameffekt hjälper ca 600 kunder med deras arbetsmiljöarbete. Vi har under åren sett ett allt större behov av att skapa digitala lösningar för många av kunderna som även efterfrågat detta. En digital applösning är i det närmaste ett måste för de företag som har sina anställda utspridda på olika arbetsplatser men en digital lösning är lika viktig  för att faktiskt kunna säkerställa att alla har komplett och uppdaterad information med sig. Vi har kommit fram till att en app är en utmärkt lösning för de allra flesta företag.

 

Jag vill verkligen ge mina varmaste rekommendationer för andra företag att ingå ett partnerskap med Colix såsom vi gjort

 

Vilken är nyttan för era kunder med Sameffekt Online?
Förutom att det är smidigt för våra kunder att ha tillgång till en digital tjänst med allt vad det innebär så kan en digital, uppdaterad lösning dessutom säkerställa att arbetsgivaren vet att samtliga inom företaget har samma information samtidigt.

Det är helt enkelt ett smidigare sätt att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete digitalt jämfört med att hantera fysiska dokument.

Hur har det fungerat att skapa en digital lösning tillsammans med Colix?
Samarbetet med Colix har fungerat oerhört smidigt. Colix är lyhörda och hjälpsamma och har varit tillmötesgående när det gäller vår verksamhet och våra behov.

 Jag vill verkligen ge mina varmaste rekommendationer för andra företag att samarbeta med Colix för att skapa egna appar eller ingå ett partnerskap såsom vi gjort.

 

Boka en demo

Digitala tjänster och produkter som våra kan vara ganska svåra att förstå sig på. Därför visar vi dig gärna andra kunders mobilappar vi byggt. Det brukar vara det bästa för att ge dig en känsla för hur en app för dig och ditt företag skulle kunna se ut. En digital demo tar ca 15-30 minuter. Boka genom att fylla i formuläret eller genom att maila Linn direkt.

linn.karlsson@colix.se