Sameffekt

Vi har tillsammans med  Sameffekt tagit fram Sameffekt Online, en app som förenklar ditt systematiska arbetsmiljöarbete. Arbetsgivaren och de anställda har i appen tillgång till information, mallar för riskbedömning, checklistor och arbetsmiljöplaner, lagtext med mera, var de än befinner sig. Att digitalisera sitt arbetsmiljöarbete innebär att medarbetarna alltid har en uppdaterad lösning som dessutom säkerställer att arbetsgivaren vet att samtliga inom företaget har samma information samtidigt.

Sameffekt – experter på arbetsmiljö

Under 2021 påbörjades ett samarbete mellan Colix och Sameffekt som lett fram till att Sameffekt idag är en Colix partner. Det innebär att Colix har digitaliserat Sameffekts verksamhet och tillsammans står vi idag bakom produkten Sameffekt Online.

På så sätt är både innehåll och kompetens och tekniskt kunnande på plats i en applösning som gör att Sameffekt idag kan nå ny typer av kunder med högre krav på digitalisering. Dessutom kan de göra det enklare för alla befintliga kunder som vill bli mer digitala och hantera sin arbetsmiljödokumentation digitalt.

Läs intervju med Sameffekts VD om partnerskapet

Om Sameffekt

Vi på Sameffekt bidrar till att skapa framgångsrika företag med säkra, stimulerande och utvecklande arbetsplatser. Arbetet grundar sig i ledningssystem för systematiskt arbetsmiljöarbete baserad på praktisk erfarenhet och teoretiska kunskaper. Vår utgångspunkt är alltid Ert företag och Era förutsättningar och våra konsulter coachar, utbildar och stöttar i Ert arbetsmiljöarbete.

Vi på Sameffekt utbildar chefer, medarbetare och skyddsombud i arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Vi ger kunskap och verktyg som ser till att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i arbetet och genomsyrar hela organisationen. Vi utbildar bland annat i BAM (Bättre Arbetsmiljö) och Systematiskt Arbetsmiljöarbete vilket innebär att ”undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”. Arbetsmiljöfrågor ska vara inordnade i den normala verksamheten och även omfatta psykologiska och sociala förhållanden på arbetsplatsen. Alla arbetsgivare måste enligt lagen bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildning inom organisatorisk och social arbetsmiljö handlar om villkor och förutsättningar för arbetet när det gäller exempelvis ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, krav och resurser. Likväl som villkor och förutsättningar gällande socialt samspel, samarbete och social stöd.

Vi på Sameffekt hjälper ert företag att skapa en Personalhandbok där all nödvändig information finns samlade för personalen. Samla alla riktlinjer och rutiner i en Personalhandbok. Där finns de lagar, regler och rutiner som gäller för alla inom organisationen. Med pedagogiskt skrivna avsnitt kan medarbetare själva finna svar på sina frågor och risken för att felaktig information sprids internt, minskar när alla chefer och medarbetare har samma informationskälla.

Läs mer om Sameffekt på www.sameffekt.se

Kontaktuppgifter:

Theresia Freitag, VD sameffekt

theresia@sameffekt.se

Nyfiken eller vill veta mer?

Ingen brinner så mycket för våra partners som Jens Collskog som även är Colix grundare. Han har hjälpt många bolag att komma igång med sina digitala erbjudanden och sitt partnerskap. Därför är han också ständigt på jakt efter nya, intressanta partnerskap.

Är du nyfiken på att höra mer, bli en partner till Colix eller har konkreta frågor? Kontakta Jens i vårt formulär nedan.