Summering av 2020 | Colix Systems

Summering av 2020

Vi närmar oss slutet på ett mycket händelserikt och annorlunda år. I skuggan av Corona-pandemin har vi på Colix på allvar börjat etablera oss på marknaden, och vi har under året kunnat hälsa många nya kunder välkomna. Extra intressant att notera är att våra kunder kommer från väldigt många olika branscher, och dessutom att vi lyckats attrahera såväl mindre som större organisationer.

 

Corona-pandemin har tvingat många företag att hitta nya sätt att kommunicera både internt och externt. Fysiska möten har tvingats ersättas av digitala, och många har upptäckt vilka stora fördelar en ökad digitalisering kan föra med sig. Även när pandemin lägger sig och livet kan börja återgå till det normala tror jag att den ökade digitaliseringen kommer att bestå.

Intressant att notera är att vi under pandemin fått många kunder i branscher som kanske inte tidigare haft en ökad digitalisering högst upp på agendan. Som exempel kan nämnas att vi bland annat levererat smarta lösningar för intern och extern kommunikation till bland annat många åkerier, byggföretag och fastighetsbolag.

Vi har också fått bevis på att inget företag är för litet eller för stort för att använda våra produkter. Vi har nu kunder i alla storlekar, från enmansföretagaren upp till stora koncerner med tusentals anställda.

Parallellt med att vi kunnat hälsa många nya kunder välkomna har vår utvecklingsavdelning fortsatt att kontinuerligt vidareutveckla och förbättra våra produkter. Här arbetar vi strukturerat och i nära samarbete med representanter från våra olika målgrupper, för att säkerställa att det vi utvecklar och erbjuder motsvarar målgruppernas behov och önskemål. Här vill jag verkligen rikta ett stort tack till alla er som med stort engagemang bidrar med era kunskaper och erfarenheter, som gör våra produkter ständigt bättre och mer relevanta.

Under 2021 är siktet inställt på att öka takten i hela företaget. Vi kommer att förstärka vår utvecklingssida så våra kunder får bättre och mer kraftfulla lösningar i ännu högre takt, och vi kommer att skruva upp vårt arbete med marknadsföring och försäljning för att kunna hälsa ännu fler samarbetspartners och kunder välkomna till oss.

Men först ska vi njuta av lite välförtjänt ledighet under helgerna, och kommer förhoppningsvis tillbaka i början av januari med fulladdade batterier och med ny inspiration att fortsätta underlätta och effektivisera för våra nuvarande och blivande kunder.

Du är alltid välkommen att kontakta mig för en diskussion kring oss och det vi erbjuder.

 

Bästa hälsningar!
Colix Systems AB

Jens Collskog, VD

 

 

 

Scroll to Top

Nyfiken på vad som händer på Colix?

Registrera dig till vårt nyhetsbrev!