Ett åkeri i framkant

Familjeföretaget Samuelssons Åkeri grundades 1981 och har idag ca 110 medarbetare. De brukar säga att deras kombination av att vara gamla erfarna rävar med ungas kämpaglöd gör dem framgångsrika och att de inte har några gamla sanningar som inte går att ompröva. Det visade de med besked när de skapade sin medarbetarapp tillsammans med Colix.

Genom att blanda Samuelssons kunskap om sina egna processer och behov med Colix tekniska kompetens har företaget kunnat digitalisera flera av sina mest kritiska processer och lyckats göra dem mobila på riktigt. I deras app som är anpassad för åkerinäringen hittar man skaderapportering, personalhandbok, ledighetsanmälningar, ärendehantering för verkstaden, med mycket mera.

Vi har ställt 3 snabba frågor till Johan Samuelsson, vd på Samuelssons Åkeri.  

 

Vad använder ni er Colixapp till på Samuelssons åkeri?
Vi hade ett behov att kunna sammanställa personalrelaterade dokument som policies och personalhandböcker och behövde dessutom hitta ett bra sätt att tillgängliggöra det för all personal, helst ville vi hitta en digital lösning med tanke på vår verksamhet. När vi kom i kontakt med Colix visade det sig att de kunde bygga ihop vår tidigare manuella värld in i en digital applösning.

Hur har ni vidareutvecklat er medarbetarapp?
Vi såg snabbt att appen blev det flexibla verktyg vi letat efter som kunde digitalisera våra befintliga processer. Därför fortsatte vi att utveckla lösningen genom att även att bygga in personalsidor i appen där medarbetarna får en individuell vy där anställningsavtal, mm kan lagras.

Nästa steg valde vi att lyfta in manuell administration och ärendehantering i vår verkstad. Nu har vi hela flödet från inrapporterade uppdrag fram till redovisning och fakturering på plats i appen vilket för att inget faller mellan stolarna. Det påverkar såklart både våra kostnader och intäkter positivt.

Jag gillar särskilt att Colix lösning är nyckelfärdig men samtidigt skräddarsys så att vi har vår egen design vilket gör appen till helt vår egen

Vad är det bästa med er applösning?
Nu har alla våra medarbetare tillgång till viktiga dokument, rapporter och flöden oavsett om de befinner sig ute på vägarna eller i verkstaden. Det är ett väldigt viktigt steg för oss.

När vi adderade även möjligheten att signera viktiga dokument och avtal med Bank-ID i appen så har många av våra processer blivit avsevärt mycket smidigare än tidigare. Nu har vi koll på våra dokument samtidigt som vi sparar mycket tid.

Jag gillar också att allt innehåll i appen kan styras efter olika behörighet vilket gör att utvalda medarbetare och chefer hos oss kan få pushnotiser eller mailnotiser när exempelvis viktiga inrapporteringar eller ansökningar görs.

Är ni nöjda med samarbetet med Colix?
Vi är supernöjda med lösningen som sådan och framförallt med engagemanget som teamet på Colix visat när de tar sig an våra frågeställningar och förvandlar våra behov till en digital applösning.

Jag gillade särskilt att Colix lösning är nyckelfärdig men samtidigt skräddarsys så att vi får vår egen logotyp, färger, bilder och så vidare som gör att appen är helt vår egen vilket också bygger stolthet internt.