Colix Visselblåsning

Din säkra och anonyma visselblåsartjänst

Vi på Colix vill hjälpa våra kunder att skapa digitala arbetssätt när det bland annat gäller kommunikation med medarbetare, rapportering och regelefterlevnad. Därför vill vi ge er möjligheten att följa visselblåsarlagen direkt i er Colix-app.

Därför lanserar vi nu Colix Visselblåsning – en funktion som ni kan addera till er Colix-app och som blir ert eget, säkra och anonyma system för visselblåsning. Vår funktion är framtagen tillsammans med vår samarbetspartner L&L Advokatbyrå som är en erkänd byrå inom arbetsrättslag. Tillsammans med L&L erbjuder vi inom Colix Visselblåsning er mallar för de policys och annan dokumentation ni behöver ha på plats för att följa lagen.

Läs mer om LANSERINGEN TILLSAMMANS MED L&L ADVOKATBYRÅ

Vad då Visselblåsning?

Alla offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata företag och arbetsgivare med minst 250 anställda är skyldiga att ha ett säkert system för rapportering av missförhållanden, så kallad visselblåsning redan idag. Från och med den 17 december 2023 kommer kravet gälla även för privata arbetsgivare med minst 50 anställda. Tänk på att även deltidsanställda, tidsbegränsat anställda och föräldralediga räknas in.

Typiska oegentligheter som lagen tänker att visselblåsning ska fånga upp är ex. mutbrott, jäv, trakasserier, brott mot upphandlingsregler, miljöbrott, produktsäkerhet och djurskydd.

Lagen kräver att alla företag ska ha en intern rapporteringskanal samt rutiner för hur man tar emot rapporter/visselblåsning och följer upp dessa. Det finns även krav på hur dessa ärenden ska dokumenteras och informeras. Företagens styrelser är ytterst ansvariga för att företaget följer lagen, har en rapporteringskanal och de rutiner som krävs.

Vad då Visselblåsning?

Alla offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata företag och arbetsgivare med minst 250 anställda är skyldiga att ha ett säkert system för rapportering av missförhållanden, så kallad visselblåsning redan idag. Från och med den 17 december 2023 kommer kravet gälla även för privata arbetsgivare med minst 50 anställda. Tänk på att även deltidsanställda, tidsbegränsat anställda och föräldralediga räknas in.

Typiska oegentligheter som lagen tänker att visselblåsning ska fånga upp är ex. mutbrott, jäv, trakasserier, brott mot upphandlingsregler, miljöbrott, produktsäkerhet och djurskydd.

Lagen kräver att alla företag ska ha en intern rapporteringskanal samt rutiner för hur man tar emot rapporter/visselblåsning och följer upp dessa. Det finns även krav på hur dessa ärenden ska dokumenteras och informeras. Företagens styrelser är ytterst ansvariga för att företaget följer lagen, har en rapporteringskanal och de rutiner som krävs.

Vilka ska kunna visselblåsa?

Inte bara anställda ska kunna använda systemet utan även volontärer, praktikanter, inhyrd personal/konsulter, egenföretagare, företagsledning och aktieägare som är verksamma i bolaget. Er funktion för visselblåsning måste alltså vara tillgänglig för fler än de som har tillgång till ett intranät, medarbetarapp eller liknande. För att kunna följa detta krav så kommer ni kunna publicera en länk till visselblåsningsfunktionen exempelvis på er hemsida. För de medarbetare som har tillgång till er Colix-app så hittar de funktionen enkelt där.

Hur gör vi för att komma igång med Colix Visselblåsning?

Colix Visselblåsning är en tilläggstjänst till ditt vanliga abonnemang hos oss på Colix. Inom en vecka från din beställning hittar du visselblåsningsfunktionen som en del av din Colix-app. Du kan då checka av lagkravet på att ha en intern rapporteringskanal på plats.

Alla rutiner, processer och policys som lagen kräver är ni själva ansvariga för att få på plats. Vi på Colix kan hjälpa er att länka till dessa från visselblåsningsfunktionen i appen om ni önskar.

Hur gör vi för att komma igång med Colix Visselblåsning?

Colix Visselblåsning är en tilläggstjänst till ditt vanliga abonnemang hos oss på Colix. Inom en vecka från din beställning hittar du visselblåsningsfunktionen som en del av din Colix-app. Du kan då checka av lagkravet på att ha en intern rapporteringskanal på plats.

Alla rutiner, processer och policys som lagen kräver är ni själva ansvariga för att få på plats. Vi på Colix kan hjälpa er att länka till dessa från visselblåsningsfunktionen i appen om ni önskar.

Boka en demo

Digitala tjänster och produkter som våra kan vara ganska svåra att förstå sig på. Därför visar vi dig gärna andra kunders mobilappar vi byggt. Det brukar vara det bästa för att ge dig en känsla för hur slutresultatet skulle kunna bli för dig och ditt företag. En demo tar ca 20 minuter, är kostnadsfri och görs digitalt. Boka genom att fylla i formuläret nedan så hör vi av oss.

Hur fungerar Colix Visselblåsning?

Den som vill rapportera in en oegentlighet möts i vår Visselblåsningsfunktion av ett formulär där visselblåsaren fyller i vad hen vet eller tror skett samt när och var händelsen skett. Visselblåsaren kan bifoga filer, bilder, etc och kan välja mellan att vara anonym eller att ange sitt namn.

Efter att rapporten skickats in får visselblåsaren ett unikt ärendenummer att spara. Genom ärendenumret kan visselblåsaren följa ärendet och även se om rapportmottagaren har några kompletterande frågor som hen behöver svara på.

Den som är ansvarig för att ta emot visselblåsningsrapporten kan både ställa kompletterande frågor till visselblåsaren och notera interna kommentarer till ärendet samt bestämma status på ärendet såsom om det är pågående eller avslutat.

Hur fungerar Colix Visselblåsning?

Den som vill rapportera in en oegentlighet möts i vår Visselblåsningsfunktion av ett formulär där visselblåsaren fyller i vad hen vet eller tror skett samt när och var händelsen skett. Visselblåsaren kan bifoga filer, bilder, etc och kan välja mellan att vara anonym eller att ange sitt namn.

Efter att rapporten skickats in får visselblåsaren ett unikt ärendenummer att spara. Genom ärendenumret kan visselblåsaren följa ärendet och även se om rapportmottagaren har några kompletterande frågor som hen behöver svara på.

Den som är ansvarig för att ta emot visselblåsningsrapporten kan både ställa kompletterande frågor till visselblåsaren och notera interna kommentarer till ärendet samt bestämma status på ärendet såsom om det är pågående eller avslutat.

Följer Colix lagkraven på en visselblåsningstjänst?

Ja, trots att funktionen blir en del av er Colix-app så kommer de som visselblåser att kunna välja att vara helt anonyma. Endast den eller de personer ni själva utser som mottagare av rapporterna kommer att se informationen. Ni kan även låta en extern part såsom en jurist eller konsult vara mottagare av rapporterna om du bjuder in hen till funktionen.

Vi vill dock påminna om att det alltid är ditt ansvar för företagsledare att se till att de tjänster du köper är i linje med de krav du lyder under och att de kringliggande kraven kring rutiner etc finns på plats hos er. Tekniken kan ni lita på att vi på Colix sköter.

Vill ni ha legal hjälp?

Önskar ni att en oberoende jurist ska ta emot era visselblåsningar eller vill ni få hjälp med ett specifikt visselblåsningsärende så ställer vår samarbetspartner L&L Advokatbyrå upp med dessa tjänster.

Du kontaktar då Ann Nilsson: https://landl.se/kontakt 

Vanliga frågor och svar

Kan man vara anonym när man rapporterar in en oegentlighet via Colix Visselblåsning?

Ja, man är helt anonym som visselblåsare. Ärendet får ett unikt ärendenummer som man själv får spara för att sedan kunna se när ärendet följs upp.

Vad är visselblåsning?

Visselblåsning är en lag som kräver att företag med fler än 50 anställda ska ha ett system för anmälning av missförhållanden.

Kan jag använda Colix Visselblåsning även om mitt företag har färre än 50 anställda?

Ja det går att använda ändå, men det är inte lag på att företag med färre än 50 anställda måste ha det.

Vi visar dig gärna

Digitala tjänster och produkter som våra kan vara ganska svåra att förstå sig på. Därför visar vi dig gärna vår demo och tidigare app- och webblösningar vi byggt. Det brukar vara det bästa för att få en bättre koll och känsla för hur slutresultatet skulle kunna bli för dig och ditt företag. En kortare demo tar 30 minuter och kan göras digitalt. Boka en så visar vi dig snabbt och lätt.

Boka en demo!

Hör av dig till oss

När man väljer nya teknikleverantörer vill man såklart inte köpa grisen i säcken. Vi vet, vi har varit i samma sits många gånger. Just därför har vi byggt ett helt team med fantastiska kundansvariga som står redo och som du mer än gärna får höra av dig till om du har frågor eller funderingar kring våra digitala lösningar, tekniken, bolaget Colix eller annat.

Hör av dig

Varför välja Colix?

Det finns massor av leverantörer när det kommer till app- och webblösningar. Vi tycker själva att vårt upplägg är både bra och schysst. Det är skapat för att vara kundvänligt på riktigt. Dessutom vet du som alltid vad du ska betala och vad du får hos oss. Som grädde på moset så får du Sveriges mest kärleksfulla support på köpet. Fler skäl om varför du ska välja Colix...

Läs mer