Avtal och allmänna villkor

På denna sida finner du som kund eller intresserad alla aktuella legala dokument som gäller för Colix produkter och tjänster. 

Allmänna villkor

Här finner du gällande allmänna villkor för Colix produkter samt tjänster. 

Personuppgiftsbiträdesavtal

Här finner du Colix personuppgiftsbiträdesavtal.

Underbiträden

Här finner du Colix underbiträdesavtal.

Integritetspolicy

Här finner du Colix integritetspolicy. 

Kontakta vår ledning