Vår integritetspolicy

Vi samlar in och hanterar personuppgifter i syfte att på ett ansvarsfullt sätt kunna samarbeta med och hantera våra kunder. Detta sker i överensstämmelse med tillämplig dataskyddslag. Den typ av personuppgifter vi samlar in är kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och mailadress. Personuppgifterna samlas in från dig eller din representant vid köp eller intresse för våra produkter. De kan också samlas in via tredje parter såsom leverantörer eller partners.

Colix Systems behandlar personuppgifterna för ändamålet att tillhandahålla dig de produkter och tjänster du har begärt eller visat intresse för. De behandlas också för ändamålet att skicka marknadsföringsmeddelanden. Personuppgifter delas enbart på förfrågningar från offentliga myndigheter samt till betrodda partners i syfte att tjäna dig. Vi kommer att lagra personuppgiftsdata så länge lagen säger att det krävs eller vad som krävs enligt avtal.

När det gäller marknadsföring kan du återkalla ditt samtycke till marknadsföringsmeddelanden när som helst, genom att avbryta prenumerationen på meddelanden genom att följa anvisningarna i de meddelanden som når dig.

Dina rättigheter enligt EU/EES lagstiftning Inom EU/EES har du följande rättigheter:

  • Rätt till tillgång till dina personuppgifter
  • Rätt till rättelse av personuppgifter
  • Rätt till radering av dina personuppgifter
  • Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter
  • Rätt att få ut dina personuppgifter i ett format som kan överföras till dig eller en annan organisation
  • Rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter
  • Rätt att framställa klagomål hos relevant dataskyddsmyndighet

 

Kontakt

Kontakta oss om du har några frågor eller om du vill utöva någon av dessa rättigheter. Enklast gör du detta via e-post till vårt dataskyddsombud.

Dataskyddsombud Colix Systems AB

Nadya Mouwafak Ghassan
nadya.mouwafak.ghassan@colix.se 


Vi kan komma att uppdatera denna Integritetspolicy och uppdateringen träder i kraft från och med det datum de offentliggörs.

Senast uppdaterad: 2021-11-10