Allt fler DHL-åkerier tar Colix-appen med sig ut på vägarna

Företag som har sina medarbetare utspridda på olika projekt och inte alltid har möjlighet till att träffas dagligen står inför en större utmaning när det kommer till kommunikation, planering och dokumentation, jämfört med de företag som träffas på plats dagligen. Därför återfinns många av Colix appar i fickorna hos medarbetare som arbetar på företag där de inte har möjligheten att dagligen komma till kontoret, bland annat inom transportbranschen. Colix appar skräddarsys efter kundens behov och passar åkerier med allt ifrån 5 och upp till 1000 eller fler medarbetare. Även lastbilscentraler och åkerier som transporterar åt logistikföretag kan ha en egen Colix-app. En Colix-app ger möjligheten till att alltid ha tillgång till att dela och nå information i chattar och nyhetsflöden, dela och nå dokument, policys och checklistor, ansöka om ledighet, göra sjukanmälan, utföra utbildningar, signera överträdelserapporter och möjlighet att direkt kunna rapportera vid avvikelser så som skada på fordon och gods. 

 

Vi har frågat Martin Johansson, VD på Fraktteam Skaraborg AB, Viktor Lundén, åkerichef och Henrik Persson, VD på Håkan Perssons Åkeri AB och Charlott Rathsman, ekonomiansvarig på Aron Carlssons Åkeri AB, som är några i skaran av Colix-kunder som är transportörer för DHL, om bland annat hur de använder sina appar och hur de tycker det är att samarbeta med Colix.

Vad var det som gjorde att ni kände behovet av en egen åkeriapp?  

“Vi kände ett behov av att ha en plattform där vi kunde dela nödvändiga dokument och sprida information, på ett enkelt sätt, ut till samtliga chaufförer som befinner sig på vägarna. Colix kunde erbjuda detta och mycket mer.”, säger Martin Johansson, VD på Fraktteam Skaraborg AB.  

“Vi såg att vi hade ett behov av en kraftfull och samtidigt smidig och användarvänlig kommunikationsplattform för att kunna nå ut till våra medarbetare med information. Samtidigt som vi ville förenkla vår tidigare tidskrävande administration.”, säger Henrik Persson, VD på Håkan Perssons Åkeri AB. 

“Tidigare har vi haft mycket manuell kommunikation med våra anställda, i pappersformat och till viss del via mejl. Därför kände vi ett behov av en mer lättillgänglig plattform för att vi lättare ska kunna nå ut med information till våra medarbetare.”, säger Charlott Rathsman, ekonomiansvarig på Aron Carlssons Åkeri AB.  

  

Vad använder ni er Colix-app främst till idag?  

”Främst använder vi oss av dokument- och nyhetsdelning, inrapportering av fel på bilar och andra enheter, formulär för klädbeställningar och vi laddar upp nya fullmakter nästan dagligen.”, säger Martin Johansson, VD på Fraktteam Skaraborg AB. 

“Vi använder oss främst av appen för produktionsplanering, informera medarbetare, hitta kontaktregister och kontaktuppgifter till verkstäder samt signering av anställningsavtal, policys, mm. Även för att hantera och signera överträdelser för kör- och vilotider via kopplingen med IDHA-online.”, säger Viktor Lundén, åkerichef på Håkan Perssons Åkeri AB. 

“Vi har lagt in vår förarhandbok i appen för att göra den mer tillgänglig och enklare att uppdatera. Förr skickade vi ut våra månadsbrev över mejl, nu skickar vi istället ut dem i nyhetsflödet och det har gjort att vi nu skickar dem mer frekvent och med mer aktuell info. Vi har även ersatt felrapporterna för våra fordon som varit i pappersformat med ett digitalt formulär i appen, vilket gör det mer överskådligt och lättare att hantera för den fordonsansvarige. Muntliga ledighetsansökningar, som lätt missades eller glömdes, har nu ersatts med digitala ansökningar som den anställde dessutom får respons på digitalt. Vilket framförallt är bra i samband med semesteransökan så att inga missförstånd uppstår. Vi har även skapat ett formulär för avvikelserapportering för när det uppstår skador på person, fordon eller gods så att allt finns ordentligt dokumenterat för vidare rapportering internt och till myndigheter mm. “, säger Charlott Rathsman, ekonomiansvarig på Aron Carlssons Åkeri AB.

“Vi kände ett behov av att ha en plattform där vi kunde dela nödvändiga dokument och sprida information, på ett enkelt sätt, ut till samtliga chaufförer som befinner sig på vägarna. Colix kunde erbjuda detta och mycket mer.”

Vilka är de största vinsterna ni uppnått med er app som du tror att andra åkerier kan ha nytta av?  

“Vi tycker att den största vinsten är möjligheten till att ha fullmakterna lättillgängliga så att samtliga chaufförer enkelt kommer åt att läsa och söka efter dem. Vi ser även fram emot att komma igång med överträdelserapporteringen digitalt, vilket vi anser att vi kommer spara in tid på istället för att göra det på papper.”, säger Martin Johansson, VD på Fraktteam Skaraborg AB.  

”Den största vinsten med appen som andra åkerier också skulle ha stor nytta av är att ha en samlad plattform där de når samtliga medarbetare med information snabbt och effektivt. Enkel hänvisning till att hitta historisk information gällande sin anställning, personalhandbok, genomföra medarbetarenkäter, dokumentera medarbetarsamtal, anmälan till event, hantering av ledighetsansökningar samt information kring utförande av uppdrag och rutiner. Möjligheten att säkerställa informationsflödet med att få ett kvitto på att medarbetaren har emottagit och tagit del av viktig information med hjälp av kvittering med BankID.”, säger Viktor Lundén, åkerichef på Håkan Perssons Åkeri AB. 

“Vi tycker att ha en mer effektiv och tillgänglig digital administration är vår vinst. Möjligheten att smidigt och snabbt nå våra medarbetare, enkelt kunna uppdatera personalhandboken, skicka ut information, sköta rapportering och ledighetsansökningar direkt i appen samt att ha allt samlat på ett och samma ställe.”, säger Charlott Rathsman, ekonomiansvarig på Aron Carlssons Åkeri AB. 

  

Hur tycker du att samarbetet med Colix har fungerat?  

“Vi tycker att samarbetet fungerar riktigt bra, speciellt supporten som alltid hjälper till när det något.”, säger Martin Johansson, VD på Fraktteam Skaraborg AB. 

“Att samarbeta med Colix är väldigt enkelt, det går snabbt att bygga appen och personalen är väldigt lyhörd till att vilja vidareutveckla appen efter våra behov.”, säger Viktor Lundén, åkerichef på Håkan Perssons Åkeri AB. 

Vi har haft god kontakt med er från början och lyhördheten från er sida har varit stor. Vi tycker att ni fortsätter att utvecklas snabbt och att appen blir mer och mer användarvänlig hela tiden. Vi tycker även att information och återkoppling från er samt supporten är väldig bra. Ni lyssnar mycket på oss användare och vi gillar att få vara med från tidigt stadium i utveckling av tjänster. Det ger en bra chans att få påverka och få önskemål tillgodosedda.”, säger Charlott Rathsman, ekonomiansvarig på Aron Carlssons Åkeri AB.