“Allt som våra chaufförer behöver under arbetsdagen finns i vår Colix-app”

Med många och utspridda medarbetare fördelade på 170 fordonsekipage ute på vägarna är det svårt att lyckas nå alla med viktig information och kommunikation. HNT Schakt & Transport är ett företag som ville förändra hur de tidigare arbetat och hitta ett smidigt och digitalt sätt. Med sin nya Colix-app når de nu alla sina 250 anställda via appens nyhetsflöde och mobilernas pushnotiser. Dessutom har de adderat in allt i appen som chaufförerna behöver veta, nå och hitta för att klara sin arbetsdag.  

Vi har ställt Jennie Jönsson, HR på HNT Schakt & Transport AB 6 frågor om deras åkeriapp. 

Colix-apparna är unika utifrån varje kunds behov – vad har ni valt att bygga in i er Colix-app?
Vi har en hel del tycker jag, allt som chaufförerna kan tänkas behöva under sina arbetsdagar. Vi har telefonlistor, kommunikationskanaler, avvikelser, tillbud, skador på gods/fordon, visselblåsningsfunktion, ledighetsansökan, sjuk- och vabanmälan, närmaste anhörig, onboarding, utbildningar, HNTs Handbok som bla. innehåller kundkrav, policys, riktlinjer & rutiner, riskbedömningar, nödläge & säkerhet.

Vilka tidigare svårigheter har Colix-appen underlättat för er?
Tidigare var det svårt att nå ut till alla med tanke på att vi har olika stationeringsorter samt att chaufförerna alltid är ute på vägarna. Det bästa med appen är hur lätt det är att nå ut till alla på en gång och att vi har allt på ett och samma ställe är också en stor fördel. 

Hur är det att ha en Colix-app när man har så många medarbetare ni har?
Jag tycker att det fungerar superbra. Vi har valt att alla inte har tillgång till allt. Genom att dela in medarbetarna i olika behörighetsgrupper kan vi välja vilka som ska ha till gång till vad. Tex så har vi har skapat nyhetskanaler som är begränsade så att endast det segmentet som tex kör till en specifik kund får informationen gällande den kunden. Vi tänker att får man för mycket information som inte berör just den medarbetaren så medför det att de till slut inte läser det som rör dem. 

“Det bästa med appen är hur lätt det är att nå ut till alla på en gång och att vi har allt på ett och samma ställe är också en stor fördel. ”

Hur arbetar ni med utbildningar i er app?
Våra utbildningar i appen är riktade mot våra olika medarbetarsegment så att rätt person får del av rätt utbildning. Vissa utbildningar har våra kunder tillhandahållit och bett oss genomföra. Nästa steg kommer bli att bygga in självrättande utbildningar med kontrollfrågor med Colix nya quiz-funktion. Vi kommer att spara massor av tid att själva rätta utbildningarna. 

Hur har ni gjort för att få era medarbetare engagerade till att använda appen? Och vad tycker de är det bästa med appen?
Vi har lagt in registreringen av ledighetsansökan och sjuk- & vabanmälan och delar all information via appen, detta gör att medarbetarna regelbundet använder sig av appen. Vi vet att medarbetarna uppskattar appen och framförallt att allt nu finns på ett och samma ställe och att alla alltid har tillgång till allt oavsett var de befinner sig.  

Vad tycker ledningen är det bästa med er Colix-app?
Precis som många av våra medarbetare – smidigheten, närheten, allt på ett ställe och tillgängligheten.

 

Läs mer om Colix Åkeriapp här: colix.se/akeri och boka en digital demo för att se hur andra företag löst sina utmaningar i en Colix-app.