Det digitala byggbolaget som nu har kontoret på fickan

Granflo Bygg är ett byggbolag som utför allt från projektering till färdigställande. De har växt stadigt från starten 1978 och är idag ca 85 medarbetare som tillsammans utför alla typ av entreprenader och byggservice till största delen gentemot företag, fastighetsägare, och offentlig förvaltning.
Sedan några år tillbaka har Granflo en Colixapp som hjälper dem att bland annat hålla samman sina medarbetare och kommunikationen inom bolaget.

Vi har ställt 3 snabba frågor till Jimmi Olsson, vd på Granflo Bygg om hur han ser på appen och vad den egentligen underlättat för Granflo i deras vardag.  

 

Kristoffer på Granflo Bygg

Hur kommer det sig att ni som byggbolag har valt att bygga en app?
Vi behövde ett effektivare sätt att hantera vår avvikelsehantering på, ville samla all viktig information på ett och samma ställe och dessutom har vi, som många andra byggbolag, en personalstyrka som är utspridda på olika uppdrag i olika städer vilket gjorde det svårt att nå ut med information till alla samtidigt. Vi insåg att en digital lösning från Colix skulle kunna hjälpa oss med alla dessa behov.

Vad använder ni er app till idag?
Förutom informationsgivning och pushnotiser så används vår app för rapportering av tillbud och olyckor, ledighetsansökningar, medarbetarundersökningar, kontaktlistor till alla medarbetare, anmälan till personalaktiviteter och liknande ärenden. Det har blivit lättare för oss att också sammanställa den informationen som sänds in från medarbetarna, exempelvis insamling av semesterönskemål för vår semesterplanering.

Vi har även hela vår personalhandbok med viktiga policys och information om våra värderingar i appen. För våra medarbetare som ofta är utspridda och inte sitter inne på kontoret och jobbar så är det smidigt att alltid ha kontoret och all viktig information med sig i fickan.

På sikt planerar vi för att flytta in mer av vår ärendehantering, påminnelser för besiktningar av verktyg, med mera in i appen.

 

”Vi har en personalstyrka som är utspridd vilket tidigare gjorde det svårt att nå ut med information till alla samtidigt. Dessutom ville jag samla all viktig information på ett och samma ställe”


Varför valde ni att samarbeta med Colix och att bygga en digital lösning just med oss?
När vi tittade på några olika lösningar så kom vi snabbt fram till att Colix lösning var den bästa och enklaste att få på plats.

Under samarbetets gång så har det även stått klart att det, trots systemets bredd och flexibilitet så är det inte bara själva appen som är Colix styrka, utan det är att Colix är så serviceinriktade och alltid hittar lösningar som passar just oss och som hjälper oss att bli ett effektivare företag som är det bästa med samarbetet.