Colix presenterar integrationssamarbeten med en rad branschjättar

Våra integrationspartners

SaaS-bolaget Colix har under de senaste åren visat en kraftig tillväxt inom kundsegmentet åkerier och transportföretag. För att ytterligare skapa mervärde för sina kunder har Colix nu skapat ett nät av samarbeten med de största mjukvaruleverantörerna i transportbranschen för att kunna erbjuda sina kunder en ännu bättre helhetslösning. Scania, Volvo, Michelin Connected Fleet och Stoneridge är några partners vars data nu går att integrera mot Colix appar.

– Vi jobbar nära åkerier, buss och transportbolag i vår produktutveckling på Colix och har identifierat kundernas önskemål att deras Colix-appar ska bli ett nav för alla de digitala lösningar som förarna behöver hantera dagligen. Vi är därför glada att kunna presentera dessa nya samarbeten som placerar Colix mitt i transportsektorns ekosystem och som framför allt hjälper alla åkerier och transportbolag att effektivisera sin administration och underlätta förarnas arbetsdag ute på vägarna, säger Therese Lundstedt, VD Colix.

Colix integrationspartners är leverantörer av ett system med funktionalitet som kompletterar det Colix erbjuder. Istället för att konkurrera och bygga samma funktionalitet så väljer Colix nu att istället integrera Colix-apparna med dessa system vilket innebär att man kan erbjuda kunderna en mer komplett lösning. Colix kan idag presentera en rad branschjättar som nya integrationspartners. Dessa är bland annat Fordonskontroll, Michelin Connected Fleet, Scania Fleet, Volvo Connect, Stoneridge Optac3 och TransPA.

Sedan tidigare finns möjligheten att integrera Colix-apparna med andra system såsom Idha Online och Minifinder och andra generella system, som ett flertal av de mest vanligt förekommande affärs- och lönesystemen samt Sharepoint, BankID och Swish.

Colix åkeriapp har hundratals åkeri-, buss- och transportbolag som kunder på den svenska marknaden. I de skräddarsydda Colix-apparna återfinns ofta regelverksefterlevnad kopplat till arbetsmiljölagar såsom avvikelserapportering, rapportering av olyckor och tillbud och överträdelserapportering av kör- och vilotider för transportbolag men även funktioner för internkommunikation, ledighetsansökningar, sjukanmälningar, digitala personalhandböcker, kontaktinformation, onboarding av nya medarbetare och mycket mer. Colix har även hundratals kunder inom sektorer såsom bygg, industri och fastigheter.

För frågor,

Therese Lundstedt, VD Colix
therese.lundstedt@colix.se
070-230 24 06


Om Colix åkeriapp

Hundratals åkerier och transportcentraler använder idag Colix åkeriapp. Appens upplägg och innehåll har tagits fram tillsammans med representanter från åkeri- och transportbranschen. Åkeriappen hjälper alla förare ute på vägarna som behöver ha kontoret med sig i fickan för att kunna sköta delar av sitt arbete och underlättar all HR-administration för deras kollegor på kontoret.

Idag återfinns bland andra Malmö LBC, Dagab, Smålands Logistik, Transportcentralen i Halland, Samuelssons Åkeri, Pohjanen & Ström, Södra Skog med flera i kundskaran som stadigt växer. Colix har ytterligare hundratals kunder inom andra kundsegment och är ett snabbt växande mjukvaruföretag som utgår från Växjö i Småland.