Emilshus digitaliserar kommunikationen för miljön

Emilshus har som affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i Småland. Bolaget befinner sig i stark expansion och för närvarande består fastighetsinnehavet av en uthyrningsbar yta om cirka 580 000 m² fördelat på 97 kommersiella fastigheter med ett marknadsvärde på 4827 mkr, alla belägna i Småland. För att kunna kommunicera med sina hyresgäster på ett modernt och effektivt sätt har Emilshus initierat ett samarbete med Colix där appar tas fram för deras olika fastigheter. Förutom att det är ett mer effektivt och smidigt tillvägagångssätt ger det dessutom pluspoäng för deras miljöcertifieringar.

Vi har ställt 5 snabba frågor till Lisa Johansson, hållbarhetsansvarig på Emilshus om varför hållbarhetsarbetet i fastighetsbranschen är så viktigt och hur en Colixapp är en av deras satsningar inom området.

 

Lisa Johansson, hållbarhetsansvarig på Emilshus

Vilka är Emilshus?
Vi är en lokal och närvarande hyresvärd som kan fastighetsmarknaden i Småland väldigt bra. Närproducerat ligger i tiden och fungerar väl även i vår bransch. Men närproducerat eller ej, vi vill även ligga i framkant när det gäller modernisering, digitalisering och hållbarhet.

Vad är viktigt när det kommer till hållbarhet för just fastighetsbolag?
Enligt Naturvårdsverket står svenska byggnader för ca 40 procent av Sveriges energianvändning. Vi kan alltså kan göra stor skillnad för miljön och minska kostnaderna för drift av bolagets fastigheter genom att hela tiden se över vilka energikällor vi nyttjar och genom att sträva efter minskad energiförbrukning.

Nu har ni genom ett samarbete med Colix tagit fram en app. Varför vill ni nå ut med er kommunikation digitalt och via en mobilapp till era hyresgäster?
En hållbar verksamhet förutsätter ett väl fungerande samarbete med våra hyresgäster och bolagets omvärld. Genom vår mobilapp förbättras informationsflödet både till och från våra hyresgäster.

App- och webblösningen ger oss dessutom möjlighet att inte bara hantera felanmälningar digitalt utan att också informera och kommunicera med våra hyresgäster i olika frågor ex avseende behov av elbilsladdning, avfallshantering, underhåll och skötsel mm på ett enkelt sätt. Hållbarhet är ju bara fina ord om det inte omsätts i praktiken och informationen faktiskt når våra hyresgäster. Dessutom ger digital kommunikation om viktiga hållbarhetsområden oss högre rating inom hållbarhetscertifieringarna.

 

”Digital kommunikation om viktiga hållbarhetsområden ger oss högre rating inom hållbarhetscertifieringarna”.

Vad krävs för att få en miljö/hållbarhetscertifiering?
Det finns olika typer av certifieringar som fokuserar på olika delar inom hållbarhet. De vi arbetar med i befintliga byggnader är främst Miljöbyggnad i Drift och BREEAM In use. Dessa tar bla sikte på energi, inomhusmiljö, farliga ämnen, avfallshantering, underhåll och översvämningsrisk runt fastigheten. För oss på Emilshus och hela fastighetsbranschen är dessa certifieringar viktiga och något vi jobbar aktivt med.

Vad gillar du med samarbetet med Colix så här långt?
Colix har varit lyhörda för våra behov och är duktiga på att på ett enkelt sätt förklara vilka möjligheter det finns i appen och ringa in vårt behov. Det har varit enkelt att komma igång och vi ser fram mot att lansera appen hos våra hyresgäster!