Laget och kulturen avgör framgången

Jag brukar ofta jämföra idrott och företagande. Det finns många likheter mellan vilka faktorer som avgör om ett idrottslag eller företag ska bli framgångsrikt. Inom idrotten pratar man ofta om lagbygge och att det behövs en stark kultur och olika typer av spelare för att skapa ett framgångsrikt lag. Exakt samma sak gäller även inom företagsvärlden.

 

Min erfarenhet säger att lagbygget och kulturen är viktigare än många kan tro. Det har utan tvekan varit den främsta framgångsfaktorn i de två tidigare tillväxtföretagen jag varit engagerad i, Fortnox och Visma SPCS. Båda dessa har haft fantastiska tillväxtresor och vuxit mycket snabbare och med tiden blivit mycket mer lönsamma än sina konkurrenter. Båda dessa företag har haft starka kulturer och fantastiskt bra och genomtänkta lagsammansättningar längs hela resan. Det är laget och kulturen som är huvudskälen till deras tillväxt- och lönsamhetsresor.

På Colix är vi fortfarande i ett tidigt skede av vårt lagbygge. I början på hösten välkomnar vi inte mindre än fem nya medarbetare som alla är noggrant utvalda i konkurrens med andra. Dessa kommer under hösten att utgöra en tredjedel av personalstyrkan och det är naturligtvis helt avgörande att dessa kommer in rätt i företaget, anammar vår strategi och vårt sätt att tänka och agera. Att vi hittar rätt personligheter är ett måste. Kunskaper är ofta relativt enkla att komplettera och vidareutveckla, medan egenskaper som attityd, driv, mod, vilja, förnuft och social förmåga måste finnas på plats från början.

Men lagbygget i ett företag, inte minst i ett tillväxtföretag, består av så många fler än bara personalen. Tillväxtföretag behöver ofta extern finansiering för att tidigt kunna utveckla bra produkter och nå ut till marknaden. Det är viktigt att de investerare som väljer att investera i bolaget har samma bild som styrelse och operativ ledning vad gäller hur företaget ska utvecklas och när och hur man kan förvänta sig att få avkastning på sin investering.

Jag brukar också räkna in kunder och samarbetspartners i ett tillväxtföretags lag. För att åstadkomma kraftig tillväxt måste man ha ett tätt samarbete med sina kunder och partners exempelvis kring produktutveckling, marknadsföring, försäljning, paketering, prissättning och kundomhändertagande. Det är självklart så att befintliga kunder och partners, och gärna även ytterligare representanter för marknaden, har mycket värdefulla tankar och idéer kring hur produkterna bör se ut och fungera för att vara attraktiva, vilka argument som får dem intresserade och köpsugna, och hur det bör paketeras och erbjudas. Nöjda kunder och täta, goda relationer med representanter av kunder och partners är även de avgörande spelare i ett tillväxtlag.

Vad gäller företagskultur så är det också mycket som är likt lagidrotter. Ingen kan spela alla positioner själv, och ingen lagledare kan i detalj styra hur spelarna agerar på planen. Man måste istället skapa en stark kultur där man definierar lagets grundläggande strategi och taktik. Det operativa måste däremot varje spelare få ansvar och befogenheter att själv utföra.

På Colix är just det egna ansvaret det mest centrala i kulturen. Varje medarbetare ska känna att man inte bara har befogenheter, utan att det också är önskvärt att man agerar med det egna sunda förnuftet som ledstjärna. Detta gör också att framför allt våra lite mer juniora medarbetare får en fantastisk möjlighet att utvecklas och växa både som personer och i sin Colix-roll, precis som kulturen och ledarskapet på Visma SPCS fick mig att växa och utvecklas på ett fantastiskt sätt när jag var ung och, trots brist på erfarenhet, fick möjligheten att axla ett stort ansvar och stora befogenheter.

Med vår starka Colix-kultur som bas och laget förstärkt med höstens fem nyförvärv är vi mer än redo att skapa fortsatt tillväxt i Colix. Vi ska utveckla, marknadsföra och sälja våra fantastiska produkter och vi ska ta hand om våra kunder, partners och varandra bättre och mer omfattande än någonsin tidigare. Själv tycker jag att det återigen är fantastiskt roligt att ha en roll i ett lag med så mycket potential och ser fram emot allt som vi har framför oss.

/Jens

PS. Vi letar alltid nya spelare – här hittar du våra lediga tjänster. Är du för bra för att inte ha med i laguppställningen? Maila oss.

Inläggets författare

Jens Collskog

Jens är en serieentreprenör, mest känd som en av grundarna till och tidigare VD för Fortnox. Jens håller föreläsningar och inspirerar inom försäljning, företagande och tillväxtstrategier. Jens är en av Colix grundare och agerar idag som arbetande styrelseordförande.