Nu finns Colix-appar även för bussbolag

Colix har hundratals kunder varav cirka 200 återfinns inom åkeri och transportnäringen. Nyligen öppnade vi även upp för att samarbeta med och skapa Colix-appar även till bussbolag. Westin Buss och Gimo Buss har varit först ut med sina appar och flera andra bussbolag ligger i startgroparna. Vi har ställt fyra snabba frågor till My Gustafsson, som är vår bussexpert på Colix, om vad ett bussbolag kan få ut av en Colix-app.

 

Vad ingår i en app för ett bussbolag?
Exakt innehåll skiljer mellan olika bussföretag men de flesta av våra kunder har valt att ha liknande funktioner som våra befintliga kunder inom transportsektorn har, dvs ett nyhetsflöde för sina medarbetare, överträdelserapportering, avvikelserapportering, rapportering för skador på fordon, sjukanmälan, ledighetsansökan, policys, kontaktregister, en förarhandbok med all personalinformation om arbetstider, ledighet, lön, facklig information, osv.

Vilka behov har bussbolagen som inte andra Colix-kunder har?
Den automatiska hanteringen av överträdelserapporteringen är otroligt uppskattad av bussbolagen. Två andra, nya appfunktioner som passar just bussbolag är exempelvis formulär för att rapportera in kvarglömt hittegods och checklistor för avslutande tillsyn av bussen efter avslutat pass.

För de bussbolag som kör i stadstrafik har vi också tagit fram lösningar på informationsflöden kring ex. trafikförändringar i samband med vägarbeten eller liknande som medför en annan rutt än vanligt.

För de bussbolag som har många deltidsanställda har vi skapat möjligheter för de anställda att lägga in information om när de är tillgängliga för arbetspass så att arbetsledarna kan få en bra översyn på vilka resurser som finns att tillgå. Smarta flöden för onboarding direkt i appen av nya medarbetare är också viktigt för de bussbolag som anställer många deltidsmedarbetare ofta.

”Två appfunktioner som passar just bussbolag är exempelvis formulär för att rapportera in kvarglömt hittegods och checklistor för avslutande tillsyn av bussen efter avslutat pass.

Vilka fler funktioner sticker ut och är populära både bland åkerier och bussbolag?
Olika varianter av avvikelserapportering sker ofta i apparna. Då sådan rapportering dessutom helst ska ske direkt när avvikelsen uppstår så passar det perfekt i en mobilapp. Skador på gods, skador på fordon, olycksfall och tillbud är vanliga varianter på funktioner som vi bygger upp i kundernas appar. De kan själva välja hur dessa formulär ska vara utformade och kan även välja att låta förarna bifoga bilder direkt i rapporten.

När en avvikelserapport sänds in går det direkt en notis till den som är ansvarig på företaget som då direkt kan fylla på med åtgärder som behöver genomföras. Därefter kan incidenten eller avvikelsen klarmarkeras och hela historiken lagras för ev. framtida sammanställningar eller granskningar.

För bussbolag som kör långdistanskörningar är det otroligt effektivt och smidigt att hantera även rapporteringen av överträdelser av kör- och vilotider i sin Colix-app. Många av våra kunder har, innan de skaffade sig en Colix-app, tidigare hanterat överträdelserapporteringen genom att låta förarna skriva under rapporten fysiskt. Då de mer sällan befinner sig på kontoret har vissa företag även postat rapporterna hem till förarna, ett förfarande som gör att hanteringen både blir krånglig och i vissa fall dröjer för mycket i hanteringen vilket Transportstyrelsen kan ha synpunkter på.

När våra kunder laddar upp sina förares rapporter i appen får aktuell förare en pushnotis i sin telefon och kan direkt logga in, beskriva vad som var bakgrunden till överträdelsen och signera densamma med mobilt Bank-ID direkt oavsett var föraren befinner sig. Det underlättar såklart administrationen för alla inblandade. (Läs mer om Colix lösning för Överträdelserapportering av kör- och vilo-tider här.)

My Gustafsson, kundansvarig för bussbolag på Colix.

Hur stort måste ett bussbolag vara för att dra nytta av en digital lösning såsom en mobilapp?
Vi har kunder som har alltifrån 5-600 anställda. Behoven ser ibland lite olika ut men de funktioner vi kan erbjuda de olika bolagen sparar oavsett bolagsstorlek en väldig massa tid, och förmodligen en hel del gråa hårstrån när administration och rapportering blir så mycket smidigare och enklare för förarna att utföra.

För de medarbetare som arbetar centralt och sitter vid en dator så kan de dessutom använda vår digitala lösning både via webben och som mobilapp.

Vill du höra mer och se hur lösningen ser ut – hör av dig så visar vi genom en digital demo. Boka här!