Åkeribranschen Uppgraderas:

Nytt samarbete skapar sömlös helhetsplattform

Olle Pettersson, Jens Collskog och Peter Lindberg   

Växjöföretag samarbetar för att effektivisera åkerinäringen
De Växjöbaserade företagen MiniFinder och Colix har gått samman i ett partnerskap för att effektivisera åkeribranschen. Genom att integrera deras system skapas en sömlös plattform som kommer att förenkla arbetsflöden och förse både chaufförer och ledning med värdefull insikt. Ett flertal pilotkunder har varit med i utvecklingen för att kravställa och under utvecklingsfasen testa det gemensamma systemet, som nu är redo att lanseras på bredare front.

Olle Pettersson, Account Manager på MiniFinder berättar om samarbetet:
”Detta är början på ett väldigt spännande projekt, vi är två Växjöbaserade företag som tidigare bearbetat samma bransch med olika huvudinriktningar. Med vårt administrativa desktopsystem och Colix appbaserade lösning strävar vi efter att leverera ett tillfredsställande resultat för våra kunder samtidigt som vi upprätthåller våra konkurrenskraftiga priser.”

Jens Collskog, tf VD på Colix kommenterar vidare:
”En utmaning för åkeribranschen är att man ofta behöver använda ett flertal olika system och appar i vardagen. Samtidigt saknas ofta kopplingar mellan systemen vilket gör vardagen för både förare och transportledare onödigt omständig och ineffektiv. Tillsammans med MiniFinder har vi nu skapat en integration mellan våra system vilket möjliggör för våra gemensamma åkerikunder att få en mer effektiv vardag.”

En integrerad helhetslösning för optimal samverkan
För slutkunderna innebär detta partnerskap att de får tillgång till en helhetsplattform där både chaufförer och ledning snabbt kan ta del av viktig information om de pågående transporterna. MiniFinder erbjuder realtidsöverblick av fordon, temperaturövervakning samt ruttplanering. Colix kompletterar med en app- och webbaserad lösning som gör att ett åkeri kan hantera kommunikation, dokumentation, information och inrapportering på ett enkelt och effektivt sätt.

Om MiniFinder:
MiniFinder är ett Växjö-baserat företag som är en ledande leverantör av GPS spårningsenheter och molnbaserade plattformar. Företaget erbjuder innovativa lösningar för att maximera effektivitet och säkerhet.

www.minifinder.com
Olle Pettersson, Account Manager
olle.pettersson@minifinder.com
+46 737 46 13 33

Om Colix:
Colix erbjuder en app- och webbaserad helhetslösning för åkeriers internkommunikation med bland annat nyhetsflöde, chat, tillgång till dokument, instruktioner, utbildningar samt formulär för inrapportering av tider, skador, tillsyn mm.

www.colix.se
Jens Collskog, tf VD

jens.collskog@colix.se
+46 733 63 23 00