Colix utvald samarbetspartner till branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag

Jens Collskog, grundare Colix, Marie Mörsin, Sveriges Åkeriföretag och Therese Lundstedt, VD Colix.

Åkerinäringens branschorganisation, Sveriges Åkeriföretag, har ingått ett samarbete med det småländska SaaS-bolaget Colix som innebär att Colix Åkeriapp ingår i branschorganisationens förmånsportal där de 5 000 medlemsföretagen kan köpa Colix Åkeriapp till rabatterat pris.

Sveriges Åkeriföretag erbjuder sina medlemmar förmånsavtal vad gäller drivmedel, försäkringar, produkter och tjänster som är nödvändiga för att kunna bedriva ett framgångsrikt åkeri. Branschorganisationen har i tuff konkurrens valt Colix som den digitala medarbetarapp för åkerier som nu även ingår i deras utvalda förmånsavtal.

”Vi vill hjälpa våra medlemmar att modernisera sig och bli mer digitala både för att de ska kunna effektivisera sina verksamheter och för att underlätta för dem när det kommer till att följa uppsatta regelverk och lagar. Många åkeriföretag strävar efter att bli mer digitala idag bland annat för att kunna attrahera ung arbetskraft, vilket är en förutsättning för att transportsektorn ska kunna fortsätta växa”, säger Marie Mörsin på Sveriges Åkeriföretag.

Colix grundades 2017. Bolagets egenutvecklade plattform gör det möjligt att skapa skräddarsydda appar och webblösningar som digitaliserar interna processer, möjliggör kontoret på fickan, underlättar HR-processer samt skapar bättre medarbetardialog. Idag har bolaget ett hundratal kunder som återfinns bland annat inom åkeri- och transportnäringen samt bygg– och fastighetsbranschen.

Colix Åkeriapp har ett 50-tal åkeri- och åkericentraler som kunder på den svenska marknaden. Tjänstens innehåll har tagits fram tillsammans med flera åkeriföretag för att skapa funktioner och lösningar som stämmer överens med branschens krav och önskemål. Bland annat kan förarna ute på vägarna i appen hantera sina överträdelserapporter, nå förarhandboken, få ta del av företagets nyhetsflöde, rapportera av skador på gods och fordon, hitta kundinformation som behövs vid lastning och lossning och även sköta semesterförfrågningar, sjukanmälningar, signering av policys och annan HR-administration.

”Åkerinäringen är en fantastiskt spännande bransch som vi har jobbat nära tillsammans med under de senaste åren för att kunna ta fram en åkeriapp som verkligen avlastar ledningen och den administrativa personalen på åkerierna men som framför allt också gör det lättare för förarna som är ute på vägarna. Förarna har inte ett enkelt jobb med många regelverk, lagar och rutiner att följa samtidigt som de ska sköta sitt jobb, köra trafiksäkert och så vidare. Vi har fokuserat på att göra deras administrativa sysslor enklare och helt digitala. Det gensvar vi får från branschen och nu även från Sveriges åkeriföretag visar att vi lyckats”, säger Therese Lundstedt, vd för Colix.

För frågor;

Therese Lundstedt
VD Colix
070-230 24 06
therese.lundstedt@colix.se

Marie Mörsin
Sveriges Åkeriföretag
070-948 49 89
marie.morsin@akeri.se

Om Colix
Colix grundades 2017 av serieentreprenören och Fortnox-grundaren Jens Collskog och IT-entreprenören Peter Lindberg. 2021 tillträdde näringslivsprofilen Therese Lundstedt som ny VD. Bolagets egenutvecklade plattform gör det möjligt att skapa skräddarsydda appar och webblösningar. Idag har bolaget ett hundratal kunder som återfinns bland annat inom bygg- och fastighetsbranschen, och transport – och åkerinäringen. Många av kunderna använder Colix lösning för att digitalisera interna processer, möjliggöra kontoret på fickan, underlätta HR-processer samt skapa kunddialog.