”Alla åkerier sparar tid och gråa hår med en Colix-app”

Colix har ca 200 kunder och de flesta är just åkerier, lastbilscentraler och andra transportbolag. Den digitala lösningen är utvecklad tillsammans med representanter från åkeri- och transportbranschen. Funktionerna är sådana som passar just bolag som har förare ute på vägarna och som behöver ha kontoret med sig i fickan för att kunna sköta delar av sitt arbete.

Idag återfinns bland andra Malmö LBC, Samuelssons Åkeri, Transportcentralen i Halland, Pohjanen & Ström Transport i Piteå, JKP Åkeri, Leja Schakt och Transport i kundskaran som stadigt växer.

Vi har ställt 6 snabba frågor om vilka funktioner i åkeriapparna som är mest populära och som används mest till My Gustafsson som arbetar som kundansvarig på Colix och är den som utvecklat många av våra kunders åkeriappar.

 

Vad ingår i en app för ett åkeri- och transportbolag?
Exakt innehåll skiljer mellan olika företag men de flesta av våra kunder har valt att ha ett nyhetsflöde för sina medarbetare, överträdelserapportering, rapportering för skador av gods, sjukanmälan, ledighetsansökan, policys, kontaktregister, kundinformation, en förarhandbok med all personalinformation om arbetstider, ledighet, lön, facklig information, osv.

Vilken funktion används allra mest av era åkerikunder?
Kontaktregistret och kundregistret är oerhört väl använt av alla våra kunders medarbetare. I det egna kontaktregistret hittar man ex. namn, telefonnummer, mailadress och annan viktig info direkt i appen. Användaren kan dessutom genom ett klick ringa upp eller maila direkt från appen.

Kundregistret uppger många leder till färre samtal till kontoret och smidigare arbetsdagar för förarna då de där kan hitta all viktig info om kunden de ska köra ut till. Några exempel på vad som lagras är pin- och portkoder, kontaktinformation, information om lastning och lossning. 

 

”De funktioner vi kan erbjuda åkerierna sparar en väldig massa tid, och förmodligen en hel del gråa hårstrån när administration och rapportering blir så mycket smidigare och enklare

Vilka fler funktioner är populära och nyttjas ofta av åkerierna?
Olika varianter av avvikelserapportering sker ofta i apparna. Då sådan rapportering dessutom helst ska ske direkt när avvikelsen uppstår så passar det perfekt i en mobilapp. Skador på gods, skador på fordon, olycksfall och tillbud är vanliga varianter på funktioner som vi bygger upp i kundernas appar. De kan själva välja hur dessa formulär ska vara utformade och kan även välja att låta förarna bifoga bilder direkt i rapporten.

När en avvikelserapport sänds in går det direkt en notis till den som är ansvarig på företaget som då direkt kan fylla på med åtgärder som behöver genomföras. Därefter kan incidenten eller avvikelsen klarmarkeras och hela historiken lagras för ev. framtida sammanställningar eller granskningar.

En bubblare som blir allt mer poppis är också möjligheten att rapportera in väntetider hos åkeriets kunder. Många av våra kunder menar att förarna ofta får stå och vänta ute hos kunderna, vilket i sin tur kostar tid och pengar. Genom att rapportera in dessa väntetider kan våra kunders kunder stå för väntetiden istället.
Men det finns så otroligt många fler funktioner som förarna uppskattar.

Några fler som jag vill nämna är möjligheten att lagra yrkeskomptetensbevis (YKB), intyg för farligt avfall och ADR, besiktnings- och serviceprotokoll för fordon, information om rutter, ifyllbara underlag för extrakörningar, information om tankkortskoder och drivmedelspriser, enklare tidsredovisning, formulär för daglig eller veckovis tillsyn av fordon efter checklistor i appen.

 

Hanterar många av era kunder sina överträdelser av kör- och vilotider i sin Colix-app?
Ja, många tycker att det är otroligt effektivt och smidigt att hantera överträdelserapporteringen i sin egna Colix-app. Många av våra kunder har, innan de skaffade sig en Colix-app, tidigare hanterat överträdelserapporteringen genom att låta förarna skriva under rapporten fysiskt. Då de mer sällan befinner sig på kontoret har vissa åkerier även postat rapporterna hem till förarna, ett förfarande som gör att hanteringen både blir krånglig och i vissa fall dröjer för mycket i hanteringen vilket Transportstyrelsen kan ha synpunkter på.

När våra kunder laddar upp sina förares rapporter i appen får aktuell förare en pushnotis i sin telefon och kan direkt logga in, beskriva vad som var bakgrunden till överträdelsen och signera densamma med mobilt Bank-ID direkt oavsett var föraren befinner sig. Det underlättar såklart administrationen för alla inblandade. (Läs mer om Colix lösning för Överträdelserapportering av kör- och vilo-tider här.)

Hur stort måste ett åkeri eller transportbolag vara för att dra nytta av en digital lösning såsom en mobilapp?
Vi har kunder som har alltifrån 5-600 anställda. Behoven ser ibland lite olika ut men de funktioner vi kan erbjuda de olika bolagen sparar oavsett bolagsstorlek en väldig massa tid, och förmodligen en hel del gråa hårstrån när administration och rapportering blir så mycket smidigare och enklare för förarna att utföra.

För de medarbetare som arbetar centralt och sitter vid en dator så kan de dessutom använda vår digitala lösning både via webben och som mobilapp.

Vill du höra mer och se hur lösningen ser ut – hör av dig så visar vi genom en digital demo. Boka här!