Colix och L&L Advokatbyrå lanserar tjänst för visselblåsning

Ann Nilsson, arbetsrättsjurist och partner på L&L Advokatbyrå och Therese Lundstedt, VD på Colix.

Det nya lagkravet som medför att alla svenska företag och organisationer med fler än 50 anställda måste ha ett säkert system för rapportering av missförhållanden, så kallad visselblåsning, träder i kraft den 17 december i år. Redan idag måste alla privata företag med 250 anställda följa ha en sådan rapporteringskanal på plats. Colix lanserar nu därför tilläggstjänsten Colix Visselblåsning. Visselblåsningstjänsten är framtagen tillsammans med Colix nya samarbetspartner L&L Advokatbyrå. L&L återfinns i Stockholm och är en affärsjuridisk byrå med lång erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning.

– Vi startade L&L Advokatbyrå för att komma närmare kundernas faktiska behov och för att kunna nyttja ny teknik fullt ut. Därför är vi glada över vårt samarbete med det nytänkande SaaS-bolaget Colix som fokuserar just på kunden och på hur teknik och lagkrav kan göras lättillgängligt och användarvänligt i sina appar, säger Ann Nilsson, advokat och partner på L&L Advokatbyrå med särskilt fokus på arbetsrätt.

Visselblåsningsfunktion kan adderas till en Colix-app och som blir företagets egna, säkra och anonyma system för visselblåsning. Tillsammans med L&L erbjuder vi, som en del av visselblåsningstjänsten kunderna ett verktyg för konsekvensanalys och annan dokumentation som företag behöver ha på plats för att följa lagen och regler om personuppgiftsbehandling. Även L&L kommer att erbjuda sina kunder samma tekniska lösning genom sin egen Colix-app. L&L kommer också att kunna erbjuda Colix kunder advokatstöd i samband med utredning av visslingar, om behov uppstår.

Lanseringen av Colix Visselblåsning går hand i hand med att Colix redan idag hjälper sina kunder att skapa digitala arbetssätt när det bland annat gäller kommunikation med medarbetare, rapportering och regelefterlevnad.

– Vi vill hjälpa våra kunder att digitalisera tidskrävande HR-processer och internkommunikation för att de ska bli mer moderna, effektiva eller på smidigare sätt följa de lagar och regler som de lyder under. Vi vet att företag med många utspridda medarbetare och medarbetare som arbetar ute på fält, på vägarna eller på byggarbetsplatser uppskattar att kunna sköta sin rapportering, kommunikation och dokumentation direkt i mobilen.

Därför är vi glada att kunna erbjuda ytterligare en tjänst som underlättar vardagen för våra kunder och att få göra det tillsammans med L&L Advokatbyrå och därmed ta del av deras långa erfarenhet och kunnande känns mycket roligt och inspirerande, säger Therese Lundstedt, VD för Colix.

Colix har idag fler än 200 kunder inom vitt skilda branscher såsom åkeri, bygg, fastigheter, mfl. I de skräddarsydda Colix-apparna återfinns ofta regelverksefterlevnad kopplat till arbetsmiljölagar såsom avvikelserapportering, rapportering av olyckor och tillbud och överträdelserapportering av kör- och vilotider för transportbolag men även funktioner för internkommunikation, ledighetsansökningar, sjukanmälningar, digitala personalhandböcker, kontaktinformation, onboarding av nya medarbetare och mycket mer.

 

För frågor,

Therese Lundstedt, VD Colix
therese.lundstedt@colix.se
070-230 24 06

Ann Nilsson, advokat L&L Advokatbyrå
ann.nilsson@landl.se
070-513 05 75

 

Om Visselblåsning
Alla offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda är enligt en lag från 2021 skyldiga att ha ett säkert system för rapportering av missförhållanden, så kallad visselblåsning, redan idag. Från och med den 17 december 2023 kommer kravet att gälla även för privata arbetsgivare med minst 50 anställda. Vid en beräkning av verksamhetens anställda ska även deltidsanställda, tidsbegränsat anställda och föräldralediga räknas in.

Enligt lagen ska en person, utan risk att själv drabbas av repressalier, kunna slå larm både inom en arbetsplats och till en myndighet om allvarliga missförhållanden i verksamheten. Rapportering ska kunna ske anonymt. Typiska oegentligheter som lagstiftaren tänker ska kunna rapporteras med stöd av den nya lagen är ex vis ekonomisk brottslighet, mutbrott, allvarliga former av diskriminering och trakasserier, brott mot upphandlingsregler, miljöbrott och brister i produktsäkerhet och djurskydd.

Lagen kräver att alla företag som omfattas av reglerna ska ha en intern rapporteringskanal samt rutiner för hur man tar emot rapporter/visselblåsning och följer upp dessa. Det finns även krav på hur dessa ärenden ska dokumenteras och när och hur visselblåsaren ska få besked om ärendets utveckling. Företagens styrelser är ytterst ansvariga för att företaget följer lagen, har en rapporteringskanal och de rutiner som krävs.

Inte bara anställda ska kunna använda systemet, utan även volontärer, praktikanter, inhyrd personal/konsulter, egenföretagare, företagsledning och aktieägare som är verksamma i bolaget.

Om Colix åkeriapp
Colix grundades 2017 av serieentreprenören och Fortnox-medgrundaren Jens Collskog och IT-entreprenören Peter Lindberg. 2021 tillträdde näringslivsprofilen Therese Lundstedt som ny VD. Bolagets egenutvecklade plattform gör det möjligt att skapa skräddarsydda appar och webblösningar. Idag återfinns bolagets bland annat inom bygg- och fastighetsbranschen, åkeri- och besöksnäringen, bostadsrättsföreningar och idrottsföreningar. Många av kunderna använder Colix lösning för att digitalisera interna processer, möjliggöra kontoret på fickan, underlätta HR-processer samt skapa kunddialog.

 

Om L&L Advokatbyrå
Idén bakom L&L är att skapa en advokatbyrå byggd utifrån kundernas behov. Genom att digitalisera och ta bort allt onödigt erbjuder L&L ett kvalificerat advokatstöd till fast pris. Bland deras kunder finns några av Sveriges och världens ledande företag. Mer information på: https://landl.se/