Colix tjänst för automatiserad och mobil överträdelserapportering

Transportstyrelsens regelverk för överträdelser när det gäller kör- och vilotider är bra och viktigt för att hålla våra vägar trafiksäkra, se till att alla förare ska ha goda arbetsförhållanden och för att våra transportföretag ska kunna konkurrera på lika villkor. Administrationen kring hur dessa överträdelserapporter ska hanteras har dock blivit en administrativ nöt för åkeribolagen att knäcka.

 

Tillsammans med flera åkeribolag har vi på Colix resonerat kring hur denna administration ska kunna bli enklare att sköta för förarna. Lösningen lanseras nu och innebär att vi i våra kunders Colix-appar gör en integration mot idha-Online, Volvo Connect, Scania Fleet, Stoneridge Optac och Michelin som är de vanligaste verktygen för överträdelserapporter bland svenska åkerier.

I Colix nya lösning får varje förare som har en överträdelserapport i något av systemen en pushnotis till sin mobiltelefon om rapporten och kan då direkt gå in i sitt företags Colix-app för att kommentera överträdelsen och signera den med BankID.

Åkeribolagets administratör kan via en översiktssida i sin app eller i adminverktyget se vilka överträdelserapporter som är utsända, vilka som är hanterade och signerade och vilka som saknar åtgärd.

För att även kunna arbeta proaktivt med information och utbildning kring regelverket erbjuder Colix även möjligheten för transportbolagen att bygga in utbildningsmoment i sina Colix-appar. Videos, texter och mindre prov eller instuderingsfrågor kan presenteras direkt i appen. Det går även bra att lagra vilka förare som genomgått utbildningen för att i efterhand kunna påvisa det proaktiva arbete som sker för att öka medvetenheten kring kör- och vilotiderna.

Skulle våra kunder få en rutingranskning av Transportstyrelsen kan bolagets administratör exportera all information kring det proaktiva arbetet och överträdelserapporterna från sin webblösning och skicka in detta.

Integration mot Idha Online, Volvo Connect, Scania Fleet, Stoneridge Optac och Michelin är tilläggstjänster hos Colix.

”För att även kunna arbeta proaktivt med information och utbildning kring regelverket erbjuder Colix även möjligheten för transportbolagen att bygga in utbildningsmoment i sina Colix-appar

Om Colix åkeriapp
Idag använder fler än 100 åkerier och transportcentraler Colix åkeriapp. Åkeriappen hjälper alla förare ute på vägarna som behöver ha kontoret med sig i fickan för att kunna sköta delar av sitt arbete och underlättar all HR-administration för deras kollegor på kontoret.

Förutom hanteringen av överträdelser så kan man i appen administrera rapporter kring skador på gods eller fordon, checklistor för daglig tillsyn, kundinformation såsom portkoder, passerkoder, info om lastning och lossning, rapportering av olyckor eller incidenter eller vanlig HR-administration såsom sjukanmälningar och ledighetsansökan, signering av policies eller kundintyg eller onboarding av nya medarbetare.

Idag återfinns bland andra Samuelssons Åkeri, Malmö LBC, JKP Åkeri, Transportcentralen i Halland, Mörbylånga åkeri och Bråtens skogsfrakt i kundskaran som stadigt växer.

Läs om hur Samuelssons åkeri använder sin Colix-app här.
Läs mer om samarbetet mellan Colix och IDHA Sweden här.

Översikten där företagets administratör kan se vilka förare som signerat och kommenterat sina överträdelserapporter.