Användarvillkor

Användningspolicy
Vi förbehåller oss rätten till fri prövning av huruvida appen används på ett otillbörligt sätt enligt nedan. Otillbörligt är: (a) spridande av information som kan bedömas vara olaglig samt att begå olagliga handlingar, att uppmana eller möjliggöra för annan att begå olagliga handlingar via Internet eller därmed sammankopplade nätverk; (b) att via Tjänsten sprida information av pornografisk eller annan anstötlig natur; (c) marknadsföring via utskick om mottagaren ej i förväg givit sitt samtycke till detta; eller (d) annat handlande som medför att avsevärd olägenhet uppstår för oss.
Vi förbehåller oss rätten att omedelbart ta bort information som strider mot ovan samt stänga ute användare som inte följer vår användningspolicy.