STORYN

Colix – historien fram till idag

3
2021 - juni
  • Näringslivsprofilen och erfarna småbolags-vd:n Therese Lundstedt anställs som VD för bolaget och tidigare VD Jens Collskog övergår till att bli arbetande styrelseordförande.
3
2021 - MAJ
  • Ytterligare en nyemission genomförs, kassan fylls på och ett 20-tal investerare blir nya aktieägare. Produkten är nu färdigutvecklad, nyttjas av ett hundratal företag inom olika branscher. Inom bolaget förkunnas att det är dags för Colix 2.0.
3
2020
  • Utvecklingsteamet utökas till både systemutvecklaren Jesper och UX-experten Agnes. Bolaget tar in sina första externa aktieägare.
3
2019
  • Våra applösningar lanserades på marknaden. Våra första anställda, My, Linn och Jessica ansluter till bolaget som får sina första kunder.
3
2019
  • Under bolagets första tid arbetade de nära ett tiotal kunder som engagerade sig i produkten, agerade kravställare och testpiloter med målet att säkerställa att den tekniska plattformen blev tillräckligt kraftfull och flexibel nog att kunna möta många olika målgruppers behov och önskningar.
3
2017
  • Colix grundades 2017 av serieentreprenören och Fortnox-grundaren Jens Collskog och IT-entreprenören Peter Lindberg.