STORYN

Colix – historien fram till idag

3
2023 - MAJ
 • En ny ledningsgrupp skapas på Colix för att möjliggöra en snabbare tillväxt: Therese Lundstedt, VD, Kristin Kaasen, Produkt- och utvecklingschef, My Gustafsson, ansvarig Kund & Produktion, Hampus Johansson, ansvarig Eftermarknad & Support samt Linn van der Hoek-Karlsson, Försäljning.
3
2023 - APRIL
 • Vi lanserar ytterligare en ny tilläggstjänst: Colix Visselblåsning för alla företag med fler än 50 medarbetare som lyder under det nya lagkravet om en digital visselblåsningstjänst.
3
2023 - MARS
 • Vi når milstolpen 10 000 användare av en Colix-app.
3
2023 - JANUARI
 • Vi lanserar en finfin Chatt-funktion i vår plattform. En efterlängtad nyhet som snabbt blir en av de mest nyttjade i våra kunders appar.
3
2023 - JANUARI
 • Gimo Buss blir Colix första kund bland bussbolagen. Det firas med busstårta och nya kontakter i bussbranschen.
3
2022 - NOVEMBER
 • Colix presenteras som utvald samarbetspartner till branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag med 5 000 medlemmar inom åkerinäringen.
3
2022 - NOVEMBER
 • Vi presenterar nytt samarbete med Idha Online där vi tillsammans erbjuder Idhas och Colix gemensamma kunder att sköta sin hantering av överträdelserapporter direkt i mobilen. Tjänsten blir Colix första tilläggstjänst.
3
2022 - SEPTEMBER
 • Vi startar ett samarbete med Växjö Träningsfabrik och erbjuder våra medarbetare träning på arbetstid varje månad som ett led i vår ambition att bli Växjös bästa arbetsgivare.
3
2022 - AUGUSTI
 • En egen avdelning för Customer Success och support inrättas med Hampus Johansson som general med syfte att ge kunderna en ännu mer kärleksfull och snabb support.
3
2022 - JULI
 • En nyemission genomförs och kassan fylls på med 15 MSEK av befintliga men även av nya aktieägare. Totalt uppgår aktieägarna till närmare 50 st.

3
2022 - MAJ
 • Kristin Kaasen ansluter till Colix ledning som Colix nya Produkt- och utvecklingschef med lång erfarenhet från produkt- och IT-utveckling inom mjukvaruföretag.
3
2021 - juni
 • Näringslivsprofilen och erfarna småbolags-vd:n Therese Lundstedt anställs som VD för bolaget och tidigare VD Jens Collskog övergår till att bli arbetande styrelseordförande.
3
2021 - MAJ
 • Ytterligare en nyemission genomförs, kassan fylls på och ett 20-tal investerare blir nya aktieägare. Produkten är nu färdigutvecklad, nyttjas av ett hundratal företag inom olika branscher. Inom bolaget förkunnas att det är dags för Colix 2.0.
3
2020
 • Utvecklingsteamet utökas till både systemutvecklaren Jesper och UX-experten Agnes. Bolaget tar in sina första externa aktieägare.
3
2019
 • Våra applösningar lanserades på marknaden. Våra första anställda, My, Linn och Jessica ansluter till bolaget som får sina första kunder.
3
2019
 • Under bolagets första tid arbetade de nära ett tiotal kunder som engagerade sig i produkten, agerade kravställare och testpiloter med målet att säkerställa att den tekniska plattformen blev tillräckligt kraftfull och flexibel nog att kunna möta många olika målgruppers behov och önskningar.
3
2017
 • Colix grundades 2017 av serieentreprenören och Fortnox-grundaren Jens Collskog och IT-entreprenören Peter Lindberg.