”Vi underlättar vardagen för ett 30-tal åkerier”

”Vi underlättar vardagen för ett 30-tal åkerier”

Colix närmar sig 200 kunder varav de flesta är just företag med en utspridd medarbetarskara. Det är svårt att kommunicera, informera och administrera för medarbetare som inte sitter framför en dator på dagarna. Tillsammans med representanter från åkeri- och...
Emilshus digitaliserar kommunikationen för miljön

Emilshus digitaliserar kommunikationen för miljön

Emilshus har som affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i Småland. Bolaget befinner sig i stark expansion och för närvarande består fastighetsinnehavet av en uthyrningsbar yta om cirka 580 000 m² fördelat på 97 kommersiella fastigheter...
Den digitala träningskedjan

Den digitala träningskedjan

Idrottskliniken startade redan 1990 och har idag fyra träningsanläggningar och närmare 70 anställda. De valde nyligen att bli mer digitala och att göra det lättare att nå alla anställda och timanställda genom att ta fram en medarbetarapp tillsammans med Colix. Idag...