”Vi digitaliserar transportbolagens överträdelserapportering”

 Idag använder fler än 30 åkerier och transportcentraler Colix åkeriapp. Appens upplägg och innehåll har vi tagit fram tillsammans med representanter från åkeri- och transportbranschen. Åkeriappen hjälper alla förare ute på vägarna som behöver ha kontoret med sig i fickan för att kunna sköta delar av sitt arbete och underlättar all HR-administration för deras kollegor på kontoret.

Idag återfinns bland andra Malmö LBC, Transportcentralen i Halland, Samuelssons Åkeri, transportcentralen Alwex, Arons Åkeri, Lessebo ÅC och Mörbylånga åkeri i kundskaran som stadigt växer.

Det starkaste behovet på marknaden just nu är digitalisering av hanteringen av överträdelser av kör- och vilotider. Vi har därför ställt 6 frågor till vår VD Therese Lundstedt som har en nära dialog med våra åkerikunder om detta.

 

Therese Lundstedt, vd för Colix

Vad krävs egentligen av åkerier och transportbolag när det kommer till överträdelserapporteringen?
Vi på Colix har haft kontakt med både Transportstyrelsen och flertalet åkerier angående kraven kring överträdelserapportering. Som de flesta åkeribolag känner till så finns det inte ett krav på en exakt process från Transportstyrelsen. Vi på Colix har utvecklat vår lösning efter våra befintliga kunders önskemål baserat på hur kunderna i sin tur tolkat regelverket. Våra kunders tolkning är att:

1. Åkerierna ska genomföra ett målinriktat förebyggande arbete kring överträdelserapportering
2. Förarna ska informeras om sin överträdelse skyndsamt
3. Överträdelserapporterna ska signeras av förarna och lagras

Hur kan man göra detta digitalt i sin Colix-åkeriapp idag?
I Colix-appen kan våra åkerikunder idag:

1. Lägga in utbildningsavsnitt om kör- och vilotider och överträdelser
2. Ladda upp förarens överträdelserapport, sända denna till föraren och skicka en pushnotis om att han/hon har en överträdelserapport att läsa och agera på
3. Föraren kan när han/hon nås av rapporten ange orsak till överträdelsen och signera rapporten med BankID
4. Den signerade rapporten lagras därefter i appen och finns tillgänglig vid ev. granskningar

 

”Våra kunder kan få förarnas överträdelserapporter hanterade och signerade samma dag oavsett var föraren befinner sig.

Vad är den stora skillnaden mot hur åkerier gör idag?
Många av våra kunder har tidigare hanterat överträdelserapporteringen genom att låta förarna skriva under rapporten fysiskt. Då de mer sällan befinner sig på kontoret har vissa åkerier även postat rapporterna hem till förarna, ett förfarande som gör att hanteringen både blir krånglig och i vissa fall dröjer för mycket i hanteringen vilket Transportstyrelsen kan ha synpunkter på.

Våra kunder som laddar upp sina förares rapporter kan få både orsak och signering löst samma dag oavsett var föraren befinner sig. Det underlättar såklart administrationen för alla inblandade.

Vad ingår i en app för ett åkeri- och transportbolag förutom hanteringen av överträdelserapporter?
Exakt innehåll skiljer mellan olika företag men de flesta av våra kunder har valt att ha ett nyhetsflöde för sina medarbetare, överträdelserapportering, rapportering för skador av gods, sjukanmälan, ledighetsansökan, policys, kontaktregister, kundinformation, en förarhandbok med all personalinformation om arbetstider, ledighet, lön, facklig information, osv.

Vad tycker åkerierna är det bästa med Colix Åkeriapp?
Många av våra kunder sparar idag en väldig massa tid tack vare sin app. De på kontoren slipper nu många samtal om arbetstider, ledighetsansökningar och instruktioner som tidigare kom från förarna ute på vägarna.

Även möjligheten att samla kundspecifik information i appen, så som portkoder, saker att tänka på vid lossning, kontaktuppgifter till kunder och information kring dessa etc sparar mycket tid både för chaufförer och åkerierna. Även kontaktregister med kontaktinfo till de anställda är mycket uppskattat. Dessutom kan förarna även rapportera av skador på gods digitalt i appen.

De företag som gillar att kommunicera alltifrån positiva nyheter såsom nyanställningar, uppnådda mål till information om olyckor på vägarna osv har även stor nytta av nyhetsflödet och dess pushnotiser där man enkelt når alla med samma information samtidigt.

Hur går det till att komma igång med en åkeriapp genom Colix?
Vi presenterar först vår lösning via en digital demo över Teams. På så sätt ger vi kunderna en bra bild över möjligheterna med vår teknik.

Därefter har vi ett uppstartsmöte där vi går igenom kundens befintliga processer, behov och problem. Allt det material som kunden redan har på plats såsom policys, blanketter, personalhandbok, osv skickar de till oss tillsammans med sin logotyp och företagets färger.

Ca 1 vecka senare presenterar vi en skräddarsydd app för kunden som då har företagets egna färger, logotyp och innehåll. Därefter publicerar vi företagets app på App Store och Google Play och bjuder in företagets medarbetare som användare. Sedan är det bara att köra igång!

Vi vet att våra kunder har fullt upp med sin verksamhet och inte har tid att diskutera en digital lösning i flera månader så vi är dem som gör jobbet och gör appen färdig att använda. Hela processen tar inte mer än 4 veckor från start till mål.

Vill du höra mer och se hur lösningen ser ut – hör av dig så visar vi genom en digital demo. Boka här!