Quiz – ny funktion i Colix-apparna

Många företag vill testa sina medarbetares kunskap när det kommer till viktiga regelverk och behöver hitta sätt att göra det digitalt för att nå utspridd personal eller för att spara tid. Colix nya quizfunktion kan användas till just detta, eller varför inte även till quiz av den skojigare varianten vid kick offer eller högtider?

Vi har frågat Kristin Kaasen, produkt- och utvecklingschef på Colix och mamma till quizfunktionen om hur hon tror kunderna kommer att använda funktionen som blir gratis till alla Colix-kunder.

Kristin Kaasen, produkt- och utvecklingschef på Colix och mamma till quizfunktionen

Varför har ditt team prioriterat att skapa just en quizfunktion?
Så många av våra kunder har hört av sig och önskat ett sätt att köra digitala utbildningar i sina Colix-appar. Quizfunktionen som rättar sig själv är ett första steg att också testa och säkerställa kunskap digitalt.

Vad kan man använda quizfunktionen till?
Det finns tre huvudområden som jag ser det; för att kontrollera förståelse, för utbildning eller för sammanhållning.
Om du vill kontrollera dina medarbetares förståelse så kan du exempelvis bygga kontrollfrågor på information som alla medarbetare måste ha kännedom kring, som de behöver visa att de kan för att utföra sitt arbete eller som du vill kunna säkerställa mot kunder och myndigheter att alla känner till och följer. Kontrollfrågorna kan såklart användas både vid onboarding av nyanställda, vid införande av nya arbetsuppgifter eller för löpande underhåll av kunskaper.

Några exempel på denna typ av quiz kan vara:

• Uppföljning av reglerna kring kör- och vilotider
• Instruktioner för speciella verktyg/maskiner
• Policys på företaget
• Uppförandekoder, inställning till hållbarhet etc.

”Jag vet att många kunder genast kommer att skapa tester för att säkerställa att kunskapsnivån är korrekt vad gäller kör- och vilotider och andra viktiga områden

Hur enkla blir quiz att lösa?
Hur du utformar kontrollfrågorna avgör svårighetsgraden på testet. Genom att ha flera snarlika svar men där endast ett svar är korrekt gör du testet mer utmanande. Samtidigt som man gör det enklare genom att skapa enklare svarsalternativ där det är naturligt att bara ett alternativ är rätt. Olika ändamål kräver olika utformning helt enkelt.

Kan man även genomföra själva utbildningen som ligger till grund för quizet i Colix-appen?
I Colix-appen kan du redan sedan innan skapa även utbildningar med text, bilder, film eller ljud för medarbetarna att ta till sig och genomföra var helst de nu befinner sig. Perfekt är att därefter avslutar med ett test eller quiz som rättar sig själv.

Hur tror du quizfunktionen kommer att användas av Colix kunder?
Jag vet att många kunder nu direkt kommer att skapa tester för just att säkerställa att kunskapsnivån är korrekt vad gäller kör- och vilotider och andra viktiga områden. Men jag tror också att många kommer att passa på att skapa även roliga quiz för att lära känna kollegorna, företaget eller för att höja stämningen. Det är ett hett tips från mig!

Vill du ha hjälpa att skapa quiz eller utbildningar i er Colix-app? Hör av er till supporten så hjälper de dig på studs!