Ska VD verkligen göra allt?

Förr var det ultimata tecknet på att man var en viktig eller högt uppsatt chef att man hade en egen assistent. Alla de chefer som haft turen att någon gång ha en assistent brukar vittna om att det är tack vare dem som någonting överhuvudtaget fungerat och chefens egna liv gått ihop. På 2000-talet började det bli fult att ha assistenter. Samtidigt ansåg man att VDs skulle delegera allt mindre. Röster började höjas om att de frågor och områden som är av vikt också måste ligga på VDs bord.

 

HR, PR, anställningar, kommunikation, jämställdhet, hållbarhet, risk, medarbetarengagemang, investerarfrågor, regelefterlevnad, och så vidare är typiska frågor som började landa hos bolagets högsta topp. Det är därmed kanske inte så konstigt att vi har allt fler stressade och i vissa fall utmattade chefer i våra bolag idag, tänker jag (men det är ett annat ämne).

När alltmer lyfts till VD och ledningen så blir en relevant fråga var denna tid då kan hittas eller, med andra ord, vad som kan effektiviseras om vi nu vill låta ansvaret för fler områden ligga kvar i toppen?

För mig har det varit tydligt att de företag som har effektiva processer eller skaffar sig det gör det helt klart mer drägligt att arbeta som VD inom. Det gör ingen, varken VD eller medarbetare, glada att kvitton ska lämnas in i fysisk form eller att lönelistor ska attesteras på papper eller styrelsematerial ska erbjudas utskrivet, osv. Digitalisering av allt som går är helt enkelt en överlevnadsåtgärd.

Ju mer digitala vi blir desto mer flexibla blir vi också. Vi behöver inte längre ses på kontoret på exakt samma tidpunkter för att ges information, signera dokument, osv. Och flexibiliteten är även det något som jag ser som en viktig livboj för högsta ledningen. Att ständigt vara påpassad, ha det största ansvaret, ha energi till alla frågor och alla medarbetare när helst de behöver är en uttröttande roll där flexibilitet och möjlighet till egen planering är ett måste för att man ska kunna hushålla med sin energi och ibland också få lite distans.

Kan då alla bolag bli digitala eller är det bara något för tjänstemannabolag där alla sitter och knappar på varsin laptop? Ja, svarar jag bestämt. Jag har jobbat inom vitt skilda branscher såsom IT, finans och bygg och ser inga skillnader på möjligheterna. Möjligtvis kan det vara så att vissa branscher såsom bygg, transport, etc. historiskt inte jobbat så mycket med digitalisering men det gör ju bara deras potentiella vinster större.

Innan Colix var jag VD för ett byggbolag. Där kunde vi relativt snabbt ställa om flera av våra processer till digitala sådana. När medarbetarna är utspridda, inte sitter vid en dator hela dagarna och ändå har många rapporter att sända in kring arbetsmiljöincidenter, besiktningar osv kan man snabbt göra stora vinster i vardagen med en digital approach. Dessutom har ju alla bolag, oavsett bransch ett behov av att kommunicera med medarbetarna, låta dem sjukanmäla sig, ansöka om semester, läsa viktig information i personalhandböcker, etc.

Det var just det jag föll för när jag fick höra om Colix första gången. Hur smidigt livet blir för en VD när bolaget har en Colixapp och hur vi kan hjälpa så många digitalt omogna bolag igång med sitt första digitala steg var anledningen till att jag tackade ja till jobbet som VD på Colix. Och sedan dess har vi hjälp hundratals företag att bli just mer digitala och spara tid kopplat till administration och medarbetare. I vår ser jag fram emot att besöka många av våra befintliga kunder för att se hur de nyttjar sina digitala lösningar från oss och att såklart träffa nya potentiella kunder för att se hur vi kan göra deras vardag smidigare.

Det är egentligen enkelt – enkla, digitala och mobila lösningar underlättar livet och är dagens svar på en egen assistent, för kaffet kan vi ju trots allt hämta själva : )

Inläggets författare

Therese Lundstedt

Therese är en prisad företagsledare, bland annat utsedd till Framtidens kvinnliga ledare. Hon har genom åren drivit flertalet bolag som VD och som styrelseledamot och har stor erfarenhet från att driva tillväxt, digital försäljning, förändringsarbete, ledarskap och hållbarhet. Ämnen hon även föreläser om. Therese är VD för Colix.